1  - 10 Δωμάτια

120€

Ετήσια Συνδρομή

Παραμετροποίηση &
Εγκατάσταση

Δωρεάν Εκπαίδευση


Δωρεάν Υποστήριξη


Δωρεάν νέες Εκδόσεις

EasyHotelia Clouding
120
/Έτος

EasyHotelia HouseKeeping

150/Άπαξ

11  - 20 Δωμάτια

150€

Ετήσια Συνδρομή

Παραμετροποίηση &
Εγκατάσταση

Δωρεάν Εκπαίδευση

Δωρεάν Υποστήριξη

Δωρεάν νέες Εκδόσεις

EasyHotelia Clouding
120
/Έτος

EasyHotelia HouseKeeping

150/Άπαξ

21 - 30 Δωμάτια

200€

Ετήσια Συνδρομή

Παραμετροποίηση &
Εγκατάσταση

Δωρεάν Εκπαίδευση

Δωρεάν Υποστήριξη

Δωρεάν νέες Εκδόσεις

EasyHotelia Clouding
120
/Έτος

EasyHotelia HouseKeeping

150/Άπαξ

31 - 50 Δωμάτια

250€

Ετήσια Συνδρομή

Παραμετροποίηση &
Εγκατάσταση

Δωρεάν Εκπαίδευση

Δωρεάν Υποστήριξη

Δωρεάν νέες Εκδόσεις

EasyHotelia Clouding
120
/Έτος

EasyHotelia HouseKeeping

150/Άπαξ

51 - 80 Δωμάτια

390€

Ετήσια Συνδρομή

Παραμετροποίηση &
Εγκατάσταση

Δωρεάν Εκπαίδευση

Δωρεάν Υποστήριξη

Δωρεάν νέες Εκδόσεις

EasyHotelia Clouding
120
/Έτος

EasyHotelia HouseKeeping

150/Άπαξ

1. Για δωμάτια > 80 επικοινωνήστε μαζί μας

2. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α.

1 OTA

100€

Ετήσια Συνδρομή

Setup

30€

2 OTAs

150€

Ετήσια Συνδρομή

Setup

50€

3 OTAs

220€

Ετήσια Συνδρομή

Setup 

80€

8 OTAs

360€

Ετήσια Συνδρομή

Setup

120UNLIMITED

490€

Ετήσια Συνδρομή

Setup

150

1. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α.