1  - 10 Δωμάτια

120€

Ετήσια Συνδρομή

Παραμετροποίηση &
Εγκατάσταση

Δωρεάν Εκπαίδευση


Δωρεάν Υποστήριξη


Δωρεάν νέες Εκδόσεις

Δυνατότητα Clouding
100
/Έτος

Προσθήκη  Μηχανής Κρατήσεων
100
/Έτος

11  - 20 Δωμάτια

160€

Ετήσια Συνδρομή

Παραμετροποίηση &
Εγκατάσταση

Δωρεάν Εκπαίδευση

Δωρεάν Υποστήριξη

Δωρεάν νέες Εκδόσεις

Δυνατότητα Clouding
100/Έτος

Προσθήκη  Μηχανής Κρατήσεων
120
/Έτος

21 - 30 Δωμάτια

190€

Ετήσια Συνδρομή

Παραμετροποίηση &
Εγκατάσταση

Δωρεάν Εκπαίδευση

Δωρεάν Υποστήριξη

Δωρεάν νέες Εκδόσεις

Δυνατότητα Clouding
100/Έτος

Προσθήκη  Μηχανής Κρατήσεων
140
/Έτος

31 - 50 Δωμάτια

250€

Ετήσια Συνδρομή

Παραμετροποίηση &
Εγκατάσταση

Δωρεάν Εκπαίδευση

Δωρεάν Υποστήριξη

Δωρεάν νέες Εκδόσεις

Δυνατότητα Clouding
100/Έτος

Προσθήκη  Μηχανής Κρατήσεων
180
/Έτος

51 - 80 Δωμάτια

390€

Ετήσια Συνδρομή

Παραμετροποίηση &
Εγκατάσταση

Δωρεάν Εκπαίδευση

Δωρεάν Υποστήριξη

Δωρεάν νέες Εκδόσεις

Δυνατότητα Clouding
100/Έτος

Προσθήκη  Μηχανής Κρατήσεων
220
/Έτος

1. Για δωμάτια > 80 επικοινωνήστε μαζί μας

2. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α.

1 OTA

100€

Ετήσια Συνδρομή

Setup

30€

2 OTAs

150€

Ετήσια Συνδρομή

Setup

50€

3 OTAs

220€

Ετήσια Συνδρομή

Setup 

80€

8 OTAs

360€

Ετήσια Συνδρομή

Setup

120UNLIMITED

490€

Ετήσια Συνδρομή

Setup

150

1. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α.